Legevakt skien sykehus


legevakt skien sykehus

omsorgstjenester. Velferdsteknologi kan gi bedre emils kebab bergen tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne. Ta i bruk velferdsteknologi - verkty. Veikartet skal gi kommunene ndvendige verkty og kompetansepakker for ta i bruk velferdsteknologi og gjre ndvendige omstillinger av tjenestene for ta ut de gevinster som velferdsteknologi kan. Logistikklsning for mer optimale kjreruter og bedre kvalitet p tjenester. Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Sosial, digital kontakt Gevinstrealiseringsrapporter Utprving Responstjenester Metode for tjenesteinnovasjon Andre dokumenter. Prekvalifisering TIL begrenset arkitektkonkurranse, skisseprosjekt FOR utvikling AV voss fjellandsby.

Direkte responstjeneste der varsler styres ved hjelp av teknologi direkte til andre definerte roller i helse- og omsorgstjenesten (hjemmetjenesten, sykehjem, prrende). Dette gjelder pasienter med ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, kols, hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser og kreft. Disse rapportene vil baseres p et strre utvalg og vise flere langtidseffekter av tiltaket. Mars 2008: Ole Falk Frederiksen, Civitas AS, grubbegata 14, 0179 Oslo tlf.: / mob.: (program arkitektkonkurranse).

P bakgrunn av felles forml og hovedaktrer er InnoMeds styringsgruppe og Koordineringsutvalget, som har fulgt opp den 10-rige satsningen, sltt sammen til en ny Styringsgruppe for nasjonalt samarbeid om innovasjon og nringsutvikling; InnoMed, med et nytt felles mandat. De gir medisinskfaglig sttte og veiledning utfra pasientens behov for oppflging, og vurderer sammen med pasienten om det er behov for kontakt med fastlege eller legevakt. Samme anbefaling gis til private utbyggere av boliger i is oslo expensive to visit kommunen. Resultatene overfres til en respons- eller oppflgingstjeneste, som tar kontakt med pasienten ved tegn til forverring eller dersom mlingene er utenfor normalverdiene. Mlet med utprvingen er finne ut hvordan helse- og omsorgstjenesten kan ta i bruk teknologi for f mer effektive tjenester og bedre ressursbruk der hvor tiltak som medisinsk avstandsoppflging kan vre nyttig og hensiktsmessig. I perioden har medisinsk avstandsoppflging vrt prvd ut i de samme fire bydelene i Oslo, Trondheim kommune, Sarpsborg kommune og Stavanger kommune. Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske lsninger i kommunene, og Helsedirektoratet anbefaler at kommunene tar i bruk flgende lsninger: Lokaliseringsteknologi (GPS varslings- og lokaliserings-teknologi synes srlig aktuelt som tilbud til personer med demens (i en tidlig fase av sykdommen) og annen kognitiv svikt. For lese resten av saken kan du benytte deg av et av tilbudene nedenfor: Les resten av saken, klikk her. Delrapport 2 viser at medisinsk avstandsoppflging pvirker brukernes hverdag positivt ved bidra til kt trygghetsflelse og evne til klare seg selv. Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Mlet med utprvingen er identifisere og prve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske lsninger, som kan bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelse enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter.


Sitemap